Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
طراحی در بازی های رایانه ای

طراحی در بازی های رایانه ای

بازی Alien: Isolation تا چه اندازه در بازسازی جهان Alien موفق بوده است؟

درباره‌ی بازسازی جهان فیلم Alien در بازی Alien Isolation و پایبندی استدیو به فیلم اصلی بیگانه صحبت‌‌های زیادی شده است. تیم Creative Assembly برای ساخت این بازی انبارها و آرشیو کمپانی فاکس قرن بیستم را…