Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
ظهور مهاجم مقبره

ظهور مهاجم مقبره

در جستجوی جاودانگی؛ نقد و بررسی بازی ظهور توم ریدر

در طول تاریخ بشریت، افراد و فرقه‌های زیادی را می‌شناسیم که سعی در یافتن راهی برای غلبه بر مرگ بوده‌اند. تعداد این آدم‌ها و داستان‌های آن‌ها به قدری زیاد است که نمی‌توان در یک مقاله حتی نام همه‌ی آن‌ها…