Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
عصبانی نیستم!

عصبانی نیستم!

نقد و بررسی فیلم عصبانی نیستم – یک عصبانیت به تعویق افتاده

عصبانی نیستم می‌تواند بسیار تاثیرگذار ظاهر شود و برای برانگیختن احساسات شما در سالن سینما تلاش زیادی لازم ندارد. کافی است خود را جای هر کدام از شخصیت‌های این فیلم بگذارید و به زندگی در آن شرایط فکر…