Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
فانتوم داست

فانتوم داست

مایکروسافت سازنده Phantom Dust را به دلیل برآورده نشدن انتظاراتش عوض کرد

 به گفته منابع زیاد و نزدیکی به Darkside Games که سازندگان سابق Phantom Dust بوده و وظیفه ریبوت بازی برای ایکس باکس وان را بر عهده داشته ادعا کرده اند پس از اینکه نتوانسته اند انتظارات مایکروسافت از…