Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
فاینل فانتزی 15

فاینل فانتزی 15

تماشا کنید: محتوای داستانی جدید فاینل فانتزی ۱۵ به نام Episode Prompto

دی‌ال‌سی گلادیولوس عنوان فاینل فانتزی 15 یکی دو روز پیش منتشر شد و اکنون تیزری از اپیزود پرومپتو که دی‌ال‌سی بعدی این عنوان به شمار می‌رود، ارائه شده است. در ادامه این ویدیو را مشاهده کنید:…