Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
فرانک آندروود

فرانک آندروود

پرتره رئیس جمهور «فرانک آندروود» در موزه‌ی اسمیتسونیان

«فرانسیس جی. آندروود» تنها رئیس جمهور خیالی ایالات متحده است که تصویر نگارگری شده‌ی او به گالری پرتره‌های ملی موزه‌ی اسمیت‌سونیان راه پیدا می‌کند. عصر دیروز با حضور بازیگر این نقش از سریال «خانه‌ی…