Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
فروشگاه بازی

فروشگاه بازی

به موفقیت رساندن یک فروشگاه دیجیتال گیم کار سختی است!

البته موج راه‌انداری فروشگاه‌های دیجیتال شاید این روزها جدید به نظر برسد، اما در ایران چند سالی است که این روند مخصوصا در موبایل و بحث اپلیکیشن‌ها (به خصوص اندروید) با شدت تمام دنبال می‌شود. بعد از…