Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
فروش بازی ها در استیم

فروش بازی ها در استیم

«آسمان هیچ‌کس» نیامده در صدر فروش استیم قرار گرفت

این‌که «آسمان هیچ‌کس» در این مدت خیلی سر و صدا کرده هیچ تعجبی ندارد. از این مسئله که این بازی میلیون‌ها سیاره دارد، گرفته، تا بحث مربوط به فضای کم اشغال‌شده‌ی بازی در هارددیسک (که یک ششم GTA V است) و…