Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
فروش فیفا 19

فروش فیفا 19

و آن‌گاه که فیفا ۱۹ در هفته‌ی اول کمتر از سال قبل می‌فروشد!

این هفته فیفا 19 رسما وارد بازار شد و نسخه‌ی فیزیکی آن، در بریتانیا 25 درصد فروش کمتری نسبت به بازی قبلی داشته است. به گزارش گیم‌اینداستری بازی فیفا 19 توانست با عرضه در بازار بریتانیا به موفق‌ترین…