Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
فصل سوم مرده متحرک

فصل سوم مرده متحرک

جزئیات فصل سوم بازی «مردگان متحرک» مشخص شد

استودیوی خوش‌نام و آوازه‌ی «تل‌تیل» که برای اولین بار با فصل اول بازی «مردگان متحرک» که بر اساس سریالی با همین نام ساخته شد خود را دوباره مطرح کرد، حالا از سومین فصل این بازی رونمایی کرده و جزئیاتی از…