Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
فصل سوم Apex Legends

فصل سوم Apex Legends

فصل سوم Apex Legends اول اکتبر آغاز می‌شود – همه‌ی چیزهایی که اضافه می‌شوند

استودیو Respawn اطلاعات جدیدی درباره فصل سوم Apex Legends منتشر کرده است. فصل سوم این بازی بسیار نزدیک است و سازندگان تایید کرده‌اند که در تاریخ 1 اکتبر با نام Meltdown آغاز خواهد شد و سلاح‌ها و…