Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
فصل ششم بازی تاج و تخت

فصل ششم بازی تاج و تخت

قاب طلایی – زیباترین تصاویر از فصل ششم Game of Thrones

بسیاری طرفداران و بینندگان حرفه‌ای گیم آو ترونز معتقدند که سریال با پایان فصل ششم افت محسوسی را تجربه کرد. فراموش نکنیم که داستانِ سریال بازی تاج و تخت تا پایان فصل پنجم اقتباسی مستقیم از کتاب‌های…