Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
فصل نه سریال مردگان متحرک

فصل نه سریال مردگان متحرک

انتشار اولین تصویر از فصل ۹ سریال واکینگ دد جهش زمانی را تایید کرد

فصل نهم سریال واکینگ دد قرار است تا امسال از شبکه‌ی AMC پخش شود و این بار تغییراتی در این سریال وجود خواهد داشت. انجلا کنگ جای اسکات گیمپل را به عنوان سریال‌گردان گرفته است و قرار است آخرین فصلی باشد…