Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
فصل 10 فورتنایت

فصل 10 فورتنایت

فصل ۱۰ فورتنایت – با ماموریت‌های جدید و سیستم چالش‌های پرستیژ آشنا شوید

فصل 10 بازی فورتنایت شروع شده و سیستم چالش‌های این بازی دچار تغییرات زیادی شده است. در فصل‌های قبلی، به اندازه‌ی 10 هفته چالش‌های رایگان و بتل پس در بازی وجود داشتند و در کنار آن‌ها مپ‌های فصلی و…