Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
فیلم بردرلندز

فیلم بردرلندز

تصاویری از بازیگران فیلم Borderlands منتشر شد

کارکترهای بازی Borderlands ساخته دو شرکت گیر باکس و 2K طرح‌های بسیار جالبی دارند. کارگردانان فیلم بردرلندز هم از این ماجرا مطلع بوده و از آن استفاده می‌کنند. آن‌ها از این طرح‌ها نه تنها برای خود فیلم…