Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
فیلم جدید کوئنتین تارانتینو

فیلم جدید کوئنتین تارانتینو

فیلم جدید تارانتینو بیشترین شباهت را با فیلم پالپ فیکشن دارد

انتظار‌ها برای فیلم جدید کوئنتین تارانتینو که ممکن است یکی مانده به آخرین فیلم ساخته‌ی او نیز باشد، از همیشه بیشتر شده است. این فیلم Once Upon a Time in Hollywood نام دارد و رفته‌رفته که اطلاعات…