Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
فیلم چهارراه استانبول

فیلم چهارراه استانبول

نقد فیلم چهارراه استانبول – هرج و مرج به سبک برادران کیایی

موضوع زوج هنری به کنار، بعد از ساخت پنج فیلم تقریبا ثابت شده بود که مصطفی کیایی راه رسیدن به موفقیت در گیشه‌ی سینمای ایران را بهتر از هر کسی بلد است. او که با فیلم «بعد از ظهر سگی» آغاز کرد نشان داد…