Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
فیلم کاپیتان مارول

فیلم کاپیتان مارول

شخصیت منفی فاز چهار دنیای سینمایی مارول در فیلم Captain Marvel بعدی حضور دارد

اخیرا گزارشی شخصیت منفی که باعث تهدید اونجرها در فاز چهارم دنیای سینمایی مارول خواهد بود را فاش ساخته است. بنا به این اطلاعات، به نظر می‌رسد که ما در فیلم Captain Marvel بعدی شاهد حضور شخصیت منفی اصلی…