Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
فیلم کوتاه بچه‌خور

فیلم کوتاه بچه‌خور

نقد و بررسی فیلم کوتاه بچه‌خور – پایان عاشقانه‌های خوش رنگ بزرگ‌سالانه

معمولا تصور غالب این است که ایده‌ برای یک فیلم کوتاه از هر چیز اهمیت بیشتری دارد. این‌که ایده‌ی فیلم بتواند در زمان کوتاه اجرا شود و با مخاطب کار کند، اما مسئله‌ی مهم‌تری است که بسیاری از فیلم‌سازان…