Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
فیلم The Hunt

فیلم The Hunt

فیلم پیشنهادی: معرفی ۷ فیلم برای ۷ روز از باستر کیتون تا فیلم جدید ترنس مالیک

تماشای فیلم‌های سینمایی یکی از بهترین راه‌ها برای گذران اوقات فراغت و جدا شدن از دنیای فرسایشی امروز و دغدغه‌های نگران‌کننده و ناراحت‌کننده آدمی است. اما انتخاب فیلم‌ با وجود انبوهی از فیلم‌های…