Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
فیلم Vice

فیلم Vice

نقد و بررسی فیلم Vice – وحشت‌های قرن ما، تاریخ و هنرِ پاپ آمریکایی

هفته‌ها پیش مشغول خواندن مقاله‌ای از دوستی نزدیک بودم که با جمله‌ی «ما در روزگار حقیقتا فوق‌العاده‌ای زندگی می‌کنیم» شروع می‌شد. همین جمله، مناسبتی شد برای بحثی چند ساعته و مفصل در این باب که آیا بشر…