Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
قابلیت ریسپاون

قابلیت ریسپاون

اپیک گیمز در فکر قرار دادن قابلیت ریسپاون در فورتنایت همچون بازی Apex Legends

قابلیت ریسپاون در فورتنایت در فصل هشتم به این بازی اضافه خواهد شد. شاهد تغییرات جزئی در گیم‌‌پلی بازی نیز هستیم. با ادامه این خبر همراه گیم‌نیوز باشید. اپیک گیمز در فکر اضافه کردن یک وسیله تک…