Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
قانون کپی رایت

قانون کپی رایت

DMCA چیست و چه کاربردی دارد؟

در چند ماه اخیر، شرکت نینتندو بسیاری از بازی‌هایی که ساخته‌ی طرفداران، اما بر اساس ساخته‌های این شرکت بودند را از اینترنت حذف کرد. این کار نینتندو با استفاده از قانون حق کپی صورت گرفته و این حرکت به…