Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
قسمت سوم سریال قورباغه

قسمت سوم سریال قورباغه

نگاهی به قسمت سوم سریال قورباغه – برادرکشی

پس از تماشای قسمت دوم سریال قورباغه در هفته گذشته بسیاری از تماشاگران از سریال ناامید شده و نسبت به سرنوشت آن دچار تردید شدند. از جمله این‌که در یادداشت مخصوص این قسمت از سریال نیز این نگرانی را در…