Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
قسمت پنجم فصل هشتم سریال بازی تاج و تخت

قسمت پنجم فصل هشتم سریال بازی تاج و تخت

بررسی قسمت پنجم فصل هشتم سریال بازی تاج و تخت

گرچه قسمت پنجم فصل هشتم سریال بازی تاج‌وتخت از لحاظ بصری و فیلم‌نامه اندکی از قسمت‌های قبلی جلوتر رفته بود اما همچنان دارای ضعف‌های غیرقابل‌اغماض در قصه‌پردازی و کارگردانی بود. از رعایت نکردن جزییاتی…