Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
قهرمان رشته PES

قهرمان رشته PES

وزیر ارتباطات جام قهرمانی را به قهرمان رشته PES ایران اهدا کرد

در حاشیه‌ی بازدید آذری جهرمی از برگزاری سومین لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران، فینال رشته‌ی PES 2017 برگزار شد و در پایان این وزیر ارتباطات بود که جام قهرمانی را به برنده‌ی نهایی این دوره از مسابقات در…