Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
لوتی ها

لوتی ها

معرفی بازی موبایل: گریزی به یک گروه اجتماعی طردشده با لوتی‌ها

به تازگی شاهد تولید بازی‌هایی هستیم که دست‌وپا شکسته سعی در تعریف لوتی‌ها و استفاده از پتانسیل قشری هستند که همواره به نوعی در کشمکش‌ها و دعواهای خیابانی حضور داشته‌است. یکی از این بازی‌ها توسط…