Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
لیست فیلم هایی که بیشتر از همه در سال 2014 به شکل غیر قانونی دانلود شدند

لیست فیلم هایی که بیشتر از همه در سال 2014 به شکل غیر قانونی دانلود شدند

۲۰ فیلمی که در سال ۲۰۱۴ بیشتر از همه به شکل غیرقانونی دانلود شدند!

فیلم "گرگ وال‌ استریت" با بازی "لئوناردو دیکاپریو" و انیمشین "یخ زده" از استودیوی والت دیزنی، با چیزی در حدود 30 میلیون بار دانلود غیرقانونی توسط کاربران تورنت در سراسر جهان، پیشتازان تعداد…