Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
لیست موزیک

لیست موزیک

۱۱ آهنگ انیمیشن های دیزنی که در ذهن ما ماندگار شدند

موزیک در انیمیشن های دیزنی نقش کلیدی را بازی می‌کند و آهنگ های مشهور زیادی دارد که برخی از آن‌ها بسیار جذاب‌اند و برخی دیگر در سطح پایین‌تری قرار دارند. ما لیستی از موزیک‌های دیزنی درست کردیم که خود…