Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
لیست imdb

لیست imdb

وقتی رضا گلزار خوش تیپ سینمای جهان محسوب می‌شود

در روزهای اخیر، ابتدا چند رسانه‌ی زرد سینمایی، با استناد به لیستی منتشر شده در سایت IMDB رضا گلزار را در زمره‌ی بازیگران خوش تیپ و قیافه‌ی سینمای جهان برشمردند و تیتر زدند که این بازیگر ایرانی در این…