Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
ماد بلادبورن

ماد بلادبورن

این ماد بلادبورن شما را در نقش دشمنان بازی قرار می‌دهد

با جدید ماد بلادبورن حالا می‌توانید کنترل دشمنان بازی را به‌دست بگیرید و درنقش آن‌ها بازی کنید! در ادامه با گیم‌نیوز همراه باشید. Lance McDonald یکی از مادسازهای مشهور بازی‌های فرام‌سافتور قابلیتی…