Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
مارتین فریمن

مارتین فریمن

نقش «مارتین فریمن» در فیلم «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» مشخص شد

هنگامی که لیست بازیگران فیلم جدید دنیای مارول یعنی «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» منتشر شد، یکی از نام‌هایی که در آن دیده می‌شد اما نقشش مشخص نبود، مارتین فریمن بازیگر بریتانیایی نقش بیلبو بگینز در سری…