Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
مایکروسافت در گیمزکام

مایکروسافت در گیمزکام

مایکروسافت در پائیز امسال حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت

هرچند مایروکسافت اعلام کرده در نمایشگاه گیمزکام امسال حضور نخواهد داشت اما به نظر می‌رسد این شرکت برنامه‌های جالبی را برای پائیز امسال تدارک دیده. این‌که مایکروسافت برنامه‌ای برای گیمزکام ندارد، به…