Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
مبارز خیابانی 5

مبارز خیابانی 5

کاراکتر، لباس‌ها و صحنه‌های جدید در بسته‌ی الحاقی جدید استریت فایتر ۵

آخرین بسته‌ی الحاقی بازی «استریت فایتر 5» (Street Fighter 5) هم‌اکنون در دسترس است. بازیکنان در این بسته‌ می‌تواند از جدیدترن مبارز آن یعنی ابیگیل استفاده کنند و بسیاری پوشش‌ها و صحنه‌های جدید نیز…