Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
متال‌گیر آنلاین

متال‌گیر آنلاین

بتای «متال‌گیر آنلاین» فردا برای پی‌سی عرضه می‌شود

از عرضه‌ی بخش چندنفره‌ی رقابتی بازی «متال‌گیر سالید 5» برای کنسول‌ها سه ماه می‌گذرد و دارندگان این بازی در رایانه‌های شخصی قطعا از خبر خوش‌حال خواهند شد که تا کمتر از 12 ساعت دیگر (امروز 22 دی 94) این…