Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
مجله بازینامه

مجله بازینامه

شماره ۳۱ مجله بازینامه با تمرکز بر بازی‌های سبک وحشت بقا منتشر شد

مجله الکترونیکی بازینامه، تنها مجله فعال در کشور است که به طور کامل به موضوع بازی‌های ویدئویی می‌پردازد. این فصل نامه اینترنتی آموزشی، اطلاع‌رسانی و فرهنگی به آموزش بازی‌سازی (مجموعه مقالات و…