Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
مراسم اسکار 2019

مراسم اسکار 2019

نامزدهای جوایز اسکار ۲۰۱۹ مشخص شدند – سنت‌شکنی Black Panther

طبق قرار قبلی نامزدهای جوایز اسکار 2019 امروز 22 ژانویه در حالی اعلام شدند که مراسم امسال ظاهرا قرار است بیشترین تفاوت را با جوایز آکادمی سال‌های گذشته داشته باشد. امسال نه تنها کسی مجری این مراسم…