Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
مراسم Game Awards 2020

مراسم Game Awards 2020

مراسم The Game Awards 2020 را زنده و مستقیم از اینجا تماشا کنید

رویداد سالانه‌ی جف کیلی برای تقدیر از بهترین بازی‌های سال به قوت خود باقی است. مراسم The Game Awards 2020 امسال هم برگزار می‌شود و قرار است بهترین‌های سال را انتخاب کند. در این مراسم که از ساعت 3:30…