Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
مرد ارتشی سوئیسی

مرد ارتشی سوئیسی

تریلر مرد ارتشی سوئیسی با هنرنمایی دنیل رادکیلیف

فیلم مرد ارتشی سوئیسی ترکیبی است کم نظیر مابین شادمانی خنده و تهوع! این فیلم از آن دسته فیلم هایی است که دیگر جایی شبیه آن را نمیبینید. دنیل رادکیلیف و پائول دانو ستاره های این درام کمدی هستند. دانو…