Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
مروری بر داستان Red Dead Redemption

مروری بر داستان Red Dead Redemption

مروری بر داستان بازی Red Dead Redemption و سرگذشت شخصیت‌ها

نزدیک به ده سال است که از انتشار بازی Red Dead Redemption ساخته راک‌استار می‌گذرد، پس مسلما ممکن است شما بخش‌هایی از داستان آن را فراموش کرده باشید. با انتشار Red Dead Redemption 2 دوباره راک‌استار ما…