Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
مسابقات مقدماتی PES و FIFA

مسابقات مقدماتی PES و FIFA

برگزاری مسابقات مقدماتی PES و FIFA جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران در ۹ شهر مختلف

ثبت نام جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران از روز یک‌شنبه ۹ تیرماه آغاز می‌شود. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در برگزاری این دوره از جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران با در نظر گرفتن شرایط داوطلبان…