Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
مس افکت 4

مس افکت 4

کنسل کردن نسخه‌های نسل هفتمی «اثر جرمی ۴» به نفع بازی خواهد بود

تصمیمی بایوویر برای انحصاری کردن عنوان Mass Effect 4 برای پی‌سی و کنسول‌های نسل هشتمی به نفع بازی و پروسه‌ی تولید آن خواهد بود. آرین فلین از این استودیو در مورد این موضوع در NeoGAF توضیح می‌دهد. فلین…