Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
مشکلات نسخه‌ی پی‌سی بازی Shadow of the Tomb Raider

مشکلات نسخه‌ی پی‌سی بازی Shadow of the Tomb Raider

حل مشکلات نسخه‌ی پی‌سی بازی Shadow of the Tomb Raider + راهنمایی و مشاوره

انتشار کرک بازی Shadow of the Tomb Raider بیش از دو ماه به طول انجامید اما در نهایت، این CPY بود که ناجی پی‌سی گیمرهای کرک‌باز شد و قفل بازی را شکست. این بازی که از قفل DENUVO v4.9 استفاده می‌کرد، بعد…