Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
مشکلات PS5

مشکلات PS5

باگ لیست دانلود در PS5 تنها با بازگشتن به تنظیمات کارخانه رفع می‌شود

اخیرا گزارشاتی از وجود یک باگ لیست دانلود در PS5 بدست ما رسیده که چاره رفع آن بازگشت به تنظیمات کارخانه دستگاه است. شنیده‌‌ها حاکی از آن است که کنسول PS5 سونی دارای باگی است که در سیستم…