Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
مصور

مصور

بازیگران جدید فیلم «مردان ایکس :آخر الزمان» مشخص شدند

" مردان ایکس : آخرالزمان " نام جدیدترین قسمت از سری فیلم های مردان ایکس است که آخرین قسمت آن یعنی " روز های گذشته از آینده " با موفقیت چشم گیری روبرو شد تا حدی که " برایان سینگر " در توئیتر خود این…