Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
معرفی رسمی Assassin’s Creed Odyssey

معرفی رسمی Assassin’s Creed Odyssey

معرفی رسمی Assassin’s Creed Odyssey دست اول نبود اما یوبی‌سافت را نجات داد

با وجود درز اخبار مرتبط با این بازی تا پیش از معرفی رسمی Assassin’s Creed Odyssey یوبی‌سافت توانست نمایش قابل قبولی از بازی خود ارائه دهد و ضمن این‌که با این بازی ضعف‌های کنفرانس خود را پوشاند، ما را…