Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
مقالات سینمایی

مقالات سینمایی

نگاه خاص: یک پایان خوب در سینما چه ویژگی‌هایی دارد؟ – ویدئو

شاید بتوان گفت پایان‌بندی فیلم‌ها یکی از عوامل بسیار اساسی است که از آن فیلم‌ها آثاری جاودانه می‌سازد. مثلا اگر نام فیلم‌هایی مثل سکوت بره‌ها، پدرخوانده یا پرواز بر فراز آشیانه فاخته را ببریم، به…