Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
مناطق سیل‌زده آق‌قلا

مناطق سیل‌زده آق‌قلا

کمک‌های اهدایی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به مناطق سیل‌زده آق‌قلا اعزام شد

در روزهای گذشته، سیل باعث ایجاد خسارت در بسیاری از نقاط کشورمان شده است. در شرایطی که امدادرسانی به آسیب‌دیدگان سیل ادامه دارد، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود و کمک…