Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
منچستر یونایتد

منچستر یونایتد

باشگاه منچستر یونایتد از بازی Football Manager شکایت می‌کند

به نظر می‌رسد که باشگاه منچستر یونایتد از اینکه بازی Football Manager از نام تجاری او در طول این سال‌ها استفاده کرده، ناراضی است و قصد دارد تا شرکت سگا و سازندگان آن را به دادگاه بکشاند. شرکت سگا و…