Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
منیر قیدی

منیر قیدی

مصائب جنگ در دامان زن؛ نقد فیلم «ویلایی‌ها»

جنگ در فرهنگ تمامی کشورها مقوله‌ای نکوهیده و دردناک است که بازماندگان و قهرمانان آن مورد تکریم قرار می‌گیرند. تلاش دولت‌ها برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره رشادت‌های سربازان خود در زمان جنگ در قالب‌های…